Zapisy do szkoły - rok 2015 / 2016

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni ogłasza zapisy dzieci 5 i 6 letnich do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy na rok szkolny 2015 / 2016.

Oferujemy:

  • lekcje kończą się nie później niż o 13:30,
  • opiekę świetlicy szkolnej od 7:00 – 17:00,
  • bezpłatną terapię : pedagogiczną, logopedyczną,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • bezpłatną ( od klas „0” ) naukę j. angielskiego,
  • bezpłatną naukę j. kaszubskiego,
  • dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystać z bogatej oferty programu „Otwarta Szkoła”. Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach: 8:00 – 14:00

Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu);
  2. Wypełniony formularz z danymi dziecka -  dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

Harmonogram rekrutacji - dotyczy dzieci spoza rejonu:

Lp.

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

od 1.03 – 30.04. 2015r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wpisanym na pierwszym miejscu

2.

8.06.2015r. godz.12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3.

8.06.2015r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4.

od 9.06 do 12.06. 2015r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

5.

po 17.08.2015r.

Rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obszarem III etapu rekrutacji

 

Ulice należące do rejonu szkoły: Białostocka, Bydgoska, Elbląska, Fromborska, Karpacka, Kielecka do nr 89, Kołobrzeska, Królewiecka, Kujawska, Kwidzyńska, Litewska, Lęborska, Malborska, Mazurska, Nowogrodzka, Olsztyńska, Podlaska, Podolska, Pomorska, Poznańska, Słupecka, Szczecińska, Sztumska, Śląska, Tatrzańska, Toruńska, Urszulanek, Warszawska,Witomińska, Wołyńska, Wolności, Zakopiańska, Zjazdowa.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/82/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

 

* W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły lub przedszkola, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły - tel. 58-620-66-64.

 

Poprawiono: czwartek, 12, marzec 2015 17:32