Zapisy do szkoły - rok 2014 / 2015

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni ogłasza zapisy dzieci 5,6 i 7 letnich do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy na rok szkolny 2014/2015.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i Dzieci na spotkanie z wychowawcami dnia 5 czerwca 2014r. o godz. 16.00

Oferujemy:

  • lekcje kończą się nie później niż o 13:30,
  • opiekę świetlicy szkolnej od 7:00 – 17:00,
  • bezpłatną terapię : pedagogiczną, logopedyczną,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • bezpłatną ( od klas „0” ) naukę j. angielskiego,
  • bezpłatną naukę j. kaszubskiego,
  • dobrze wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystać z bogatej oferty „Otwartej Szkoły”. Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach: 8:00 – 14:00

Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu);
  2. Wypełniony formularz z danymi dziecka -  dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

Harmonogram rekrutacji - dotyczy dzieci spoza rejonu:

Lp.

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

od 1.04 – 22.04. 2014r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wpisanym na pierwszym miejscu

2.

5.06.2014r. godz.12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3.

5.06.2014r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4.

od 6.06 do 12.06. 2014r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

5.

po 14.08.2014r.

Rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obszarem III etapu rekrutacji

 

Ulice należące do rejonu szkoły: Białostocka, Bydgoska, Elbląska, Fromborska, Karpacka, Kielecka do nr 89, Kołobrzeska, Królewiecka, Kujawska, Kwidzyńska, Litewska, Lęborska, Malborska, Mazurska, Nowogrodzka, Olsztyńska, Podlaska, Podolska, Pomorska, Poznańska, Słupecka, Szczecińska, Sztumaska, Śląska, Tatrzańska, Toruńska, Urszulanek, Warszawska,Witomińska, Wołyńska, Wolności, Zakopiańska, Zjazdowa.

 

* W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły lub przedszkola, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły - tel. 58-620-66-64.

 

Poprawiono: czwartek, 10, kwiecień 2014 10:38

 
Początek strony